Objavovanie Prešova

Objavovanie Prešova

 

Ako správni lokálpatrioti predstavujeme aj naše rodné mesto PREŠOV

Všetkým záujemcom ponúkame možnosť spoznať históriu, krásy a zákutia slávneho kráľovského mesta Prešov s profesionálnym sprievodcom. Sprievodcovské služby poskytujeme v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. K iným jazykom je potrebné zabezpečiť tlmočníka. Bežná prehliadka trvá 1 - 2 hodiny a je potrebné si ju objednať vopred, ideálne aspoň 5 dní pred jej uskutočnením.

Cenník sprievodcovských služieb:

ü skupina do 20 osôb (vrátane) v slovenskom jazyku: 25 € / h.

ü skupina do 20 osôb (vrátane) v cudzom jazyku:        35 € / h.

ü Každá ďalšia hodina v slovenskom jazyku:            + 15 €

ü Každá ďalšia hodina v cudzom jazyku:                  + 25 €

ü Každá ďalšia osoba:                                               +   1 €

S potešením Vám oznamujeme, že už desiaty desiaty rok pokračuje obľúbené podujatie Objavovanie Prešova. V spolupráci s Mestským úradom sa budeme aj ďalej podieľať na tejto obľúbenej akcii, kde prezentujeme zaujímavosti z histórie nášho mesta a blízkeho okolia, často dopĺňané autentickými postrehmi samotných Prešovčanov. Podobne ako doteraz, sa zvedaví Prešovčania, ale aj návštevníci mesta Prešov budú stretávať každý druhý víkend v mesiaci pri samostatnej téme. Začiatok je vždy v sobotu o 10:00 a v nedeľu o 14:00 spravidla pred Mestským informačným centrom na Hlavnej 67 v Prešove. Témy sú veľmi rôznorodé a pestré, zamerané na architektonické pamiatky, umelecké slohy, osobnosti, či špecifické okruhy ako kiná, múzeá, banky, sochy, zvony, hudba, spisovatelia, lekárnici, vinárne, voda, zeleň, ap. Podujatie trvá cca 1-1,5 hodiny a je určené všetkým vekovým kategóriam. Vstupné je nasledovné: 

  • pri zakúpení vstupenky v predpredaji v MIC Hlavná 67 do piatku pred podujatím: 1,50€/osoba,
  • na mieste konania podujatia a počas víkendu:  2,30€/osoba.

Mimoprešovskí návštevníci si po predložení občianskeho preukazu môžu vstupenku kúpiť aj na mieste konania za predpredajovú cenu. Zvedavé deti ako vždy grátis.

 

 

Objavovanie Prešova 2016

Termín konania          Názov témy

14. a 15.01.2017       Odraz umeleckých slohov v architektúre mesta

11. a 12.02.2017       Príbytky viery na Sídlisku III.

11. a 12.03.2017       Na západ od Flloriánovej brány

08. a 09.04.2017       Caraffove krvavé jatky

13. a 14.05.2017       Zabudnutá Sabinovská ulica

10. a 11.06.2017       Tradície vzdelanosti – evanjelická cirkev a jej slávne Collegium scholastikum - nočné objavovanie

08. a 09.07.2017      Eugen Bárkány  a prvé židovské múzeum

12. a 13.08.2017       Nižná Šebastová  a jej dominanty

09. a 10.09.2017       Tereziánsky Prešov

14. a 15.10.2017       Osobnosti reformácie

11. a 12.11.2017       Zapísané v koži pred 770 rokmi

09. a 10.12.2017       Cechy mäsiarov, olejkárov, felčiarov a holičov

 

CECHY MÄSIAROV, OLEJKÁROV, FELČIAROV A HOLIČOV  

Remeslo má zlaté dno. Pravdivosť tejto starej ľudovej múdrosti si pripomenieme na decembrovom Objavovaní Prešova, kedy budeme hovoriť  o cechoch, teda stredovekých organizáciách združujúcich majstrov jednotlivých remesiel. V Prešove ich bolo niekoľko desiatok. Aj preto nebude možné spomenúť všetky, ale len niektoré z nich. Popri bežných i dnes vykonávaných remeslách, neobídeme ani zástupcov tých zaniknutých. Dozviete sa, aká bola štruktúra, poslanie, práva a povinnosti cechov. Na akých princípoch fungovali a čím sa riadili. Čo boli artikuly, zvolávacie tabuľky, majsterštuky či herbergy.

Spoznať bližšie prešovské cechy môžete aj v sobotu 09. decembra 2017 o 10.00 alebo v nedeľu 10. decembra 2017 o 14.00, ak prídete pred Mestské informačné centrum (MIC) v Prešove na Hlavnej 67. Sprevádzať budú Marcela Domenová a Andrea Sivaničová.

Predaj vstupeniek:   MIC Prešov alebo na mieste konania

Cena vstupenky:

V predpredaji v MIC Prešov:             1,50 €

Počas víkendu a na mieste konania::   2,30 €

Zvedavé deti zadarmo